Pravidla registru

OÚ Žleby je evidenční orgán, který:

  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři, a to oznámení starosty,
  • vede protokol o každém nahlédnutí do registru,
  • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

Nahlédnutí do registru

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.


Žádost o nahlédnutí do registru 13 kB   37 kB

Dálkový přístup

Každému, kdo má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.


Žádost o nahlédnutí do registru 17 kB   49 kB
(c) 2008 registr Obecní úřad Žleby